Uogólnianie (ang. generalization)

Uogólnienie to inne określenie generalizacji.