Wartość obserwowana (ang. observed value)

Wartość obserwowana to każda cecha jakiejś osoby, obiektu lub zjawiska, zmierzona w trakcie pomiaru lub obserwacji.