Wartość neutralna (ang. neutral value)

Wartość neutralna na skali pomiarowej umożliwia respondentowi uchylenie się od odpowiedzi w przypadku, gdy nie ma on sprecyzowanej opinii na temat ocenianego obiektu, zjawiska, postawy itp. Wartość neutralna oznaczona jest najczęściej za pomocą takich wyrażeń jak: „ani tak, ani nie”, „trudno powiedzieć”, „nie mam zdania”.