Wartość oczekiwana (ang. expected value)

Wartość oczekiwana oznacza wartość zmiennej, której można się spodziewać, z określonym prawdopodobieństwem, w wyniku przeprowadzonego pomiaru lub obserwacji.