Wartość zmiennej (ang. variable value)

Wartość zmiennej to każda cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, która może być przedmiotem pomiaru.