Wartości brzegowe (ang. boundary values)

Wartości brzegowe to inaczej częstości brzegowe. Te częstości, które znajdują się w ostatniej kolumnie lub wierszu tabeli krzyżowej, w których podana jest suma wszystkich przypadków lub analizowanych zmiennych.