Weryfikacja (ang. verification)

Weryfikacja to procedura, której celem jest stwierdzenie prawdziwości jakiegoś twierdzenia lub hipotezy.