Wiarygodność pomiaru (ang. measurement reliability)

Patrz: rzetelność pomiaru.