Wiązka (ang. cluster)

Wiązka to grono respondentów sklasyfikowanych ze względu na określone cechy (płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.) wchodzące w skład próby grupowej.