Wskaźnik (ang. indicator)

Wskaźnik to miara, za pomocą której można określić wybrane cechy ilościowe zjawiska społecznego, rynkowego, kulturowego itp.