Wprowadzanie danych (ang. data entry, transcribing)

Wprowadzanie danych to ogół prac związanych z wpisaniem danych do pakietu statystycznego lub innego programu komputerowego i przygotowaniem ich do dalszego przetwarzania, analizy i prezentacji.