Współzależność (ang. interdependency)

Współzależność to taka cecha relacji pomiędzy zmiennymi, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej. Do stwierdzenia istnienia i siły współzależności pomiędzy zmiennymi wykorzystywane są współczynniki korelacji.