Wywiad ekspercki (ang. expert opinion survey)

Wywiad ekspercki prowadzony jest z respondentem, o którym wiadomo, że posiada dużą wiedzę o przedmiocie badania, jest specjalistą w tej dziedzinie.