Wywiad (ang. interview)

Wywiad to najpopularniejsza i podstawowa metoda stosowana w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. W swojej najbardziej klasycznej postaci polega na spotkaniu ankietera lub moderatora z respondentem, zadawaniu pytań i zbieraniu odpowiedzi (chciałoby się rzec: „Koń jaki jest, każdy widzi”.) W nomenklaturze badawczej wyróżniamy dwie podstawowe kategorie wywiadów:

  1. wywiady ilościowe (ang. quantitative interview), realizowane m.in. za pomocą takich technik jak PAPI, CAPI i CATI
  2. wywiady jakościowe (ang. qualitative interview), do których zaliczamy takie techniki wywiadów jak IDI, FGI oraz ich wszelkie odmiany.