Wywiad fokusowy (ang. focus interview)

Wywiad fokusowy to potoczna nazwa wywiadu FGI.