Wywiad kontrolny (ang. control interview)

Wywiad kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia rzetelności pracy ankietera; polega zwykle na ponownym spotkaniu lub kontakcie telefonicznym z respondentem i powtórzeniu z nim całego wywiadu lub jego części. Umożliwia to na sprawdzenie, czy ankieter rzeczywiście spotkał się z respondentem i poprawnie przeprowadził z nim wywiad.