Wywiad uliczny (ang. in-street interview)

Wywiad uliczny prowadzony jest przez ankietera z respondentem bezpośrednio na ulicy, trwa nie dłużej niż kilka minut. Celem wywiadu ulicznego jest zwykle uzyskanie opinii na temat bieżących wydarzeń społecznych, politycznych lub ekonomicznych.