Wywiad telefoniczny (ang. telephone interview)

Wywiad telefoniczny jest prowadzony przez ankietera w trakcie rozmowy telefonicznej; trwa zwykle nie dłużej niż kilka minut. Pytania do respondentów odczytywane są przez ankieterów z ekranów komputerów, a odpowiedzi automatycznie rejestrowane, co umożliwia natychmiastowe opracowanie wyników.