Zakres międzykwartylowy (ang. interquartile range)

Zakres międzykwartylowy to miara statystyczna oznaczająca wielkość rozrzutu pomiędzy pierwszym a trzecim kwartylem.