Zmienna wewnętrzna (ang. internal variable)

Zmienna wewnętrzna to inaczej zmienna objaśniana (zależna), zwana również zmienną endogeniczną.