Zmienna zewnętrzna (ang. external variable)

Zmienna zewnętrzna to inaczej zmienna wyjaśniająca (niezależna), zwana również zmienną egzogeniczną.