Zmienna zniekształcająca (ang. distorter variable)

Zmienna zniekształcająca to zmienna wpływająca na związek pomiędzy dwiema innymi zmiennymi w taki sposób, że zmienia kierunek zależności pomiędzy nimi.