A posteriori (łac.)

A posteriori oznacza dosłownie “to, co późniejsze”, “w następstwie”. Termin ten oznacza poznanie oparte na doświadczeniu empirycznym, zmysłowym, przeprowadzonym za pomocą eksperymentu, obserwacji itp. Przeciwieństwo poznania „a priori”.