A priori (łac.)

A priori oznacza dosłownie “z góry”, “z założenia”. Termin ten oznacza poznanie oparte na wnioskowaniu rozumowym, dedukcyjnym, bez odwoływania się do doświadczenia empirycznego. Przeciwieństwo poznania „a posteriori”.