ADH (ang. adhesion)

ADH to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania procentowego udziału grupy docelowej jakiegoś programu telewizyjnego w stosunku do jego całkowitej widowni.