Advertising tracking study

Advertising tracking study to badanie, którego celem jest ocena efektywności kampanii reklamowej. Prowadzone jest regularnie przez cały czas trwania kampanii. Może trwać kilka tygodni, miesięcy i dłużej; umożliwia pomiar zasięgu kampanii, stopień dotarcia do grupy docelowej oraz sprawdzenie czy i w jakim stopniu kampania wpłynęła na świadomość istnienia promowanej marki, produktu lub usługi.