Affinity Group (grupa spowinowacona)

Affinity Group to odmiana wywiadu FGI. Dyskusja prowadzona jest przez moderatora pomiędzy 4 – 6 osobami, w jakiś sposób ze sobą powiązanymi np. pracownikami tej samej firmy, przyjaciółmi, sąsiadami, rodziną. Taki zabieg daje uczestnikom wywiadu poczucie bezpieczeństwa i umożliwia szczerą, otwartą dyskusję na zadany temat.