Moderator (ang. moderator)

Moderator to badacz odpowiadający za prowadzenie wywiadów jakościowych: grup fokusowych, IDI’s itp.