Alokacja próby (ang. sample allocation)

Alokacja próby to procedura polegająca na podzieleniu jednostek losowania na kategorie pierwszego rzędu (np. gminy) i dalszego rzędu (np. osoby zamieszkujące te gminy), zwane warstwami. Z tak przygotowanych warstw losuje się następnie jednostki do próby grupowej.