Analiza pytań (ang. item analysis)

Analiza pytań to procedura badawcza, której celem jest ustalenie, czy poszczególne pytania zamieszczone w ankiecie lub kwestionariuszu wywiadu nie powtarzają tych samych treści i zagadnień, są adekwatne w stosunku do tematyki badania
i logicznie ze sobą powiązane.