Badania etnograficzne (ang. ethnographic research)

Badania etnograficzne polegają na obserwacji zachowań wybranej grupy osób w ich naturalnym środowisku: miejscu zamieszkania, pracy, nauki, wypoczynku, spędzania wolnego czasu itp. Osoby będące podmiotem badań etnograficznych należą do wybranej wspólnoty społecznej, lokalnej, etnicznej, religijnej, subkultur młodzieżowych itp. Realizatorzy badania mogą ograniczać się do obserwacji biernej, jak również aktywnie uczestniczyć w codziennych zajęciach badanych osób.