Badania pierwotne (ang. primary research)

Badania pierwotne to ogólne określenie badań podejmowanych w celu zebrania danych, które wcześniej nie były dostępne, w przeciwieństwie do badań wtórnych, prowadzonych na podstawie danych już istniejących.