Late Poll

Late Poll to badanie realizowane w dniu wyborów; po zakończeniu głosowania ankieterzy oczekują w losowo wybranych lokalach wyborczych na pierwsze cząstkowe wyniki podane przez komisję. Otrzymane wyniki cząstkowe przekazywane są do instytucji realizującej badanie, która na ich podstawie przygotowuje ostateczną prognozę wyników głosowania.