Badania wyborcze (ang. poll research)

Badania wyborcze realizowane są w dniu wyborów (parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych itp.), w celu oszacowania wyników głosowania przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Mogą być realizowane za pomocą dwóch technik: exit poll oraz late poll.

Bandwagon effect

Bandwagon effect to zachowanie części wyborców polegające na preferowaniu i przenoszeniu głosów na kandydata lub partię, dla których wzrasta poparcie w sondażach i mają największe szanse na wygraną. Motywem takiego zachowania jest zwykle chęć przyłączenia się do obozu zwycięskiego kandydata. Efekt ten … Czytaj dalej

Exit Poll

Exit Poll to badanie realizowane w dniu wyborów, którego celem jest przygotowanie prognozy wyników przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Przed rozpoczęciem badania exit poll losowana jest określona liczba lokali wyborczych w całym kraju. W dniu wyborów co n-ta osoba wychodząca z … Czytaj dalej

Late Poll

Late Poll to badanie realizowane w dniu wyborów; po zakończeniu głosowania ankieterzy oczekują w losowo wybranych lokalach wyborczych na pierwsze cząstkowe wyniki podane przez komisję. Otrzymane wyniki cząstkowe przekazywane są do instytucji realizującej badanie, która na ich podstawie przygotowuje ostateczną prognozę … Czytaj dalej

Psefologia (ang. psephology)

Psefologia to nauka o wyborach politycznych, zachowaniach elektoratu oraz ich przyczynach. Główne metody badawcze wykorzystywane w psefologii to sondaże, badania wyborcze i polityczne. Termin „psefologia” przyjęty został w latach 50. XX wieku przez brytyjskiego historyka Ronalda B. McCalluma (The Study … Czytaj dalej

Push poll (polling push)

Push poll to dosłownie „sondażowe przepychanie”. W Stanach Zjednoczonych termin ten oznacza proceder nieuczciwego wykorzystywania technik sondażowych do agitacji i propagandy politycznej. Odbywa się to zwykle w ten sposób, że pod pretekstem realizowanego sondażu telefonicznego przekazuje się respondentom informację (często … Czytaj dalej

Underdog effect

Underdog effect to zachowanie części wyborców polegające na oddaniu głosu w wyborach na tego kandydata, dla którego poparcie w sondażach jest niższe i ma on zdecydowanie mniejsze szanse na sukces wyborczy. Motywy takiego zachowania mogą być rozmaite: nonkonformizm społeczny, solidaryzowanie … Czytaj dalej