Bank Danych Regionalnych (ang. Regional Data Bank)

Bank Danych Regionalnych to baza danych gromadzona od 1995 roku przez Główny Urząd Statystyczny i zawierająca wyczerpujące informacje na temat sytuacji demograficznej, gospodarczej i społecznej Polski. Bank Danych Regionalnych (w skrócie BDR) zawiera dane w podziale na województwa, powiaty i gminy (stąd jego nazwa). Jest największą bazą w Polsce zawierającą tego typu informacje. Od roku 2010 prowadzony jest pod zmienioną nazwą Bank Danych Lokalnych.