Bank danych (ang. data bank)

Bank danych to ogół statystyk publicznych, wyników sondaży itp. gromadzonych, archiwizowanych i przetwarzanych przez uprawnione instytucje. Przykładami banków danych mogą być dane znajdujące się w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) lub gromadzone w cyklu Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego.