Błąd braku odpowiedzi (ang. non-response error)

Błąd braku odpowiedzi polega na nieudzieleniu przez respondenta odpowiedzi na pytanie zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu lub ankiecie.