Błąd eksperymentalny (ang. experimental error)

Błąd eksperymentalny może zostać popełniony w trakcie eksperymentu i spowodować zafałszowanie jego wyników. Do najczęściej popełnianych błędów eksperymentalnych należy:

  1. zaplanowanie schematu eksperymentalnego nieadekwatnego do celów eksperymentu
  2. przygotowanie nieodpowiednich warunków eksperymentu
    (miejsce i czas)
  3. niewłaściwie przeprowadzona aplikacja bodźców eksperymentalnych
    i manipulacja nimi
  4. nietrafna interpretacja reakcji uczestników eksperymentu; uznanie wyników eksperymentu za rzeczywiste, podczas gdy są one jedynie artefaktami.