Bodziec eksperymentalny (ang. experimental stimulus)

Bodziec eksperymentalny to działanie podejmowane przez badaczy wobec uczestników grupy eksperymentalnej. Bodziec eksperymentalny może polegać na fizycznej lub psychologicznej stymulacji wobec osób biorących udział w eksperymencie, prezentowaniu im treści lub obiektów, które mogą wywołać określone reakcje itp.