Błąd eksperymentatora (ang. experimenter bias)

Błąd eksperymentatora to takie zachowanie badacza w trakcie prowadzonego przez niego eksperymentu, że może spowodować zafałszowanie wyników. Do typowych błędów eksperymentatora należy:

  1. sugerowanie uczestnikom eksperymentu zachowań, które mogą być efektem eksperymentu; powoduje to, że uczestnicy badania rzeczywiście starają się zachować tak, jak tego oczekuje eksperymentator
  2. niewłaściwa aplikacja bodźców eksperymentalnych i manipulacja nimi
  3. nietrafna interpretacja wyników eksperymentu; uznanie zachowań uczestników badania za rzeczywiste, podczas gdy są one jedynie artefaktami.