Bogardus S. Emory

Bogardus S. Emory (ur. 1882 – zm. 1973) amerykański psycholog i socjolog, założyciel (1915) oraz wieloletni profesor wydziału socjologii University of Southern California; autor wielu prac m.in. z dziedziny socjologii grup społecznych. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania były zagadnienia mniejszości rasowych i etnicznych oraz relacje pomiędzy grupami etnicznymi wchodzącymi w skład społeczeństwa amerykańskiego. Był wynalazcą popularnej skali do pomiaru tzw. dystansu społecznego, wykorzystywanej po dziś dzień i nazywanej, od jego nazwiska, skalą Bogardusa.