Brand saliance

Brand saliance to wskaźnik znajomości marki wyrażony poprzez odsetek respondentów, którzy wymienili ją na pierwszym miejscu wśród innych marek z tej samej kategorii produktów lub usług. Wskaźnik ten wykorzystywany jest do szacowania efektywności kampanii reklamowych, popularności marki, świadomości jej istnienia itp.