Branded product test

Branded product test to rodzaj badania, w trakcie którego osoba oceniająca produkt, inaczej niż w testach „ślepych”, otrzymuje kompletną informację na temat producenta lub marki testowanego produktu.