Branding

Branding to proces tworzenia przez firmę świadomości marki wśród jej odbiorców.