Brief

Brief to zapytanie badawcze w formie dokumentu przesyłanego przez zleceniodawcę do agencji badawczej. Brief zawiera informacje na temat planowanego badania, opis problemu badawczego, cel badania oraz zakres prac, których zamawiający oczekuje od agencji badawczej.