Brief Group

Brief Group to odmiana wywiadu FGI. Dyskusja prowadzona przez moderatora, w której uczestniczy od 4 do 6 osób, trwająca zwykle nie dłużej niż godzinę i obejmująca swoim zakresem jeden podstawowy wątek tematyczny. W wywiadzie tego typu mogą brać udział osoby, które mają już wyrobioną opinię na temat przedmiotu dyskusji, co umożliwia sprawne przeprowadzenie badania. Technika ta stosowana jest często na zakończenie dłuższego projektu badawczego. Brief Group może być podsumowaniem przeprowadzonych wcześniej indywidualnych testów produktu, reklamy itp.