Centralne twierdzenie graniczne (ang. Central Limit Theorem)

Centralne twierdzenie graniczne to twierdzenie z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa wg którego suma zmiennych losowych mierzonych w trakcie jakiejś obserwacji lub pomiaru przyjmuje postać rozkładu normalnego.