Centyl (ang. centile)

Centyl to parametr statystyczny, kwantyl setnego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 100 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości 3 000 zł miesięcznie została zaliczona do 56 centyla, to oznacza to, że 56% osób w badanej populacji zarabia nie więcej niż 3 000 zł miesięcznie; 44% badanych osób uzyskuje natomiast dochody większe niż podana kwota. Centyl nazywany jest również percentylem; 10 centyl to inaczej decyl, 20 to kwintyl, a 50 to mediana.