Cenzus (ang. census)

Cenzus to zestawienie wszystkich wymaganych cech i warunków, które musi spełniać konkretna osoba, aby zostać uczestnikiem jakiegoś badania. Cenzus dotyczy najczęściej wieku danej osoby, miejsca zamieszkania, wykształcenia, zawodu itp.

Termin „cenzus” w innym znaczeniu oznacza również powszechny spis ludności.