Chiński portret (ang. personification)

Chiński portret to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych, a dotyczących oceny produktów, usług itp. Każdy z uczestników wywiadu ma za zadanie wyobrazić sobie oceniany produkt jako postać ludzką, a następnie opisać jej wygląd, zachowanie, styl życia i inne tego typu cechy.